Mick Griffin
Mick Griffin
Head of Growth w TRAFFIT
10/11/2020
Czym jest ATS, czyli system śledzenia kandydata? Chociaż 99% przedsiębiorstw z listy Fortune 500 korzysta z systemów śledzenia kandydata (ang. applicant tracking system, ATS)
Mick Griffin
Mick Griffin
Head of Growth w TRAFFIT