Rola L&D w przyciąganiu i rekrutacji

02/12/2020
Autorem poniższego tekstu jest Barbara Trepkowska – Content Manager w HCM Deck. Dziękujemy za podzielenie się wiedzą! Według badań, największe nowoczesne organizacje potrzebują wykwalifikowanych pracowników,
Nina Kozlowska
Nina Kozlowska
Content Marketing Manager w TRAFFIT
Udostępnij:
Treść
  Add a header to begin generating the table of contents

  Autorem poniższego tekstu jest Barbara Trepkowska – Content Manager w HCM Deck. Dziękujemy za podzielenie się wiedzą!

  Według badań, największe nowoczesne organizacje potrzebują wykwalifikowanych pracowników, wiedzy i skutecznych liderów, aby osiągać wysokie wyniki finansowe. Na wszystkie te potrzeby odpowiada scentralizowany Learning and Development. Skuteczne działania z zakresu L&D wpływają na kluczowe obszary funkcjonowania organizacji i obejmują rozwój pracownika na wszystkich etapach cyklu życia. Jednymi z nich są przyciąganie i rekrutacja. 

  Strategiczna rola L&D

  Zasadniczą rolą L&D jest rozwój pracowników w sposób, który wspiera cele biznesowe. Według McKinsey & Company [1] L&D skutecznie umacnia pięć strategicznych obszarów w organizacji:

  5 strategicznych obszarów, które wspiera LD

  Wszystkie z nich dotykają każdego z etapów cyklu życia pracownika. Przykładowo podczas onboardingu nowo zatrudniony pracownik może uczyć się umiejętności przydatnych na swoim stanowisku lub przeszkolić się w korzystaniu z oprogramowania używanego w nowej pracy. Przy przeprowadzaniu regularnych ocen pracowniczych i określaniu luk kompetencyjnych rozwój pracownika można zaplanować pod kątem szkoleń czy leadership shadowing, jeśli dana osoba jest jednym z kandydatów branych pod uwagę w planowaniu sukcesji. Co ciekawe L&D jest też bardzo przydatne w procesach offboardingu i outplacementu, kiedy projektujesz aktywności mające na celu pomóc pracownikowi znaleźć nowe zatrudnienie. Jak przedstawia się rola L&D we wcześniejszych etapach cyklu życia?

  L&D a przyciąganie i rekrutacja

  Inwestując w L&D, pokazujesz potencjalnym i aktualnym kandydatom, że w Twojej organizacji mają możliwości rozwoju osobistego i kariery. Dlaczego jest to ważne?

  (Nie tylko) milenialsi cenią sobie rozwój

  Raport Gallupa z 2017 roku [2] podaje, że aż 87% pracowników z pokolenia Y uznaje możliwości rozwoju za ważne przy wyborze miejsca pracy. Rynek pracy doświadcza zmiany pokoleniowej. W momencie gdy powstaje ten artykuł, milenialsi stanowią ponad 34% aktywnej zawodowo populacji w Europie. Według wielu badań do 2025 roku na świecie mają stanowić 3/4 pracowników. 

  Inne badania opublikowane przez PwC [3] wykazują, że milenialsi doceniają rozwój bardziej niż podwyżkę. Dla 52% z nich możliwości rozwoju kariery sprawiają, że dana organizacja jest dla nich atrakcyjnym pracodawcą, a 65% z nich wybrało aktualnego pracodawcę właśnie na tej podstawie. 

  Jednak rozwój jest istotny nie tylko dla milenialsów. Choć wspomniany wcześniej raport Gallupa podaje, że to dla większości milenialsów możliwości rozwoju są ważne przy wyborze pracy, to wciąż 69% przedstawicieli innych pokoleń jest tego samego zdania.

  Mocnym L&D pokazujesz, że dbasz o przyszłość pracowników

  Jednym z ważnych zadań L&D jest przygotowanie pracowników na przyszłość. Odpowiednia diagnoza kwalifikacji, jakich im brakuje i które muszą podnieść, połączona z planem przekwalifikowania lub zwiększenia zakresu umiejętności, pokazują, że organizacja dba o ich stabilne zatrudnienie. 

  Nie bez powodu wiele organizacji wpisuje L&D w swoją politykę CSR. Takie podejście pomoże Ci skutecznie zbudować kulturę organizacji opartą na wartościach. Szczególnie w czasach pracy zdalnej i hybrydowej pielęgnowanie wartości ciągłego uczenia się i rozwoju tworzy poczucie wspólnoty wśród pracowników. Dodatkowo przyciąga szczególnie tych potencjalnych kandydatów, dla których społeczna odpowiedzialność biznesu jest szczególnie ważna przy wyborze pracodawcy. Według badań Nielsena to aż 67% pracowników [4].

  Wzmacniaj wizerunek pracodawcy 

  Mimo tego, jak istotne jest L&D w obecnej sytuacji na świecie, wciąż stosunkowo niewiele organizacji buduje programy L&D w taki sposób, aby się wyróżnić. Według Gallupa [5] tylko 39% milenialsów twierdzi, że w ciągu ostatnich 30 dni nauczyło się czegoś, co pomoże im lepiej wykonywać swoją pracę. Częstym powodem takiego stanu rzeczy jest definiowanie L&D jedynie jako kursów, na których pracownik biernie przyswaja wiedzę. Dlatego tak ważne jest tworzenie angażujących programów rozwoju i mierzenie efektywności szkoleń

  Holistyczny program rozwoju to spora korzyść, a jego rola stała się już kluczowa  Według Glassdoor aż 60% osób bierze możliwości rozwoju pod uwagę, jeszcze zanim zaaplikuje na dane stanowisko. Jeśli jeszcze tego nie robisz, warto zacząć podkreślać możliwości rozwoju przy tworzeniu ofert pracy. 

  L&D – przewaga na rynku pracownika

  Nowoczesne plany L&D tworzą dużą przewagę w przyciąganiu i rekrutacji. Budując holistyczny program L&D, możesz wzmocnić strategiczne obszary działalności organizacji, wesprzeć biznes, poprawić employer branding i przyciągać wartościowych pracowników, którzy chcą się rozwijać. Do dzieła!

  Index:

  1. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/
   our%20insights/elevating%20learning%20and%20development/elevating-learning-and-development-intro.ashx
  2. https://www.gallup.com/workplace/238079/state-global-workplace-2017.aspx
  3. https://www.pwc.com/co/es/publicaciones/assets/millennials-at-work.pdf
  4. https://impactreporting.co.uk/csr-stats/
  5. https://www.gallup.com/workplace/236438/millennials-jobs-development-opportunities.aspx
  Wypróbuj TRAFFIT za darmo przez 14 dni
  Już ponad 5000 rekruterów w 15 krajach korzysta z TRAFFIT. Teraz kolej na Ciebie.