KZ INSPIRE
Dane kontaktowe
Numer telefonu
+48 604 851 980
Informacje
Lokalizacja biura
Wrocław
Forma współpracy
Procent od wynagrodzenia, RPO
Wielkość firmy
2-10
Nasi klienci
Codelab, STX NEXT, Bank Millenium,
Obszar działania
Obszar działania
Polska, Stany Zjedn. Ameryki
ConsultingIT