logo Pomaga!
Epidemia koronawirusa zmusza wiele firm do zwalniania pracowników. Ale część firm właśnie teraz zatrudnia! Wiele osób zdecydowało się także nieść pomoc tym, którzy dziś najbardziej jej potrzebują. Chcemy pomóc jednym odnaleźć drugich.
Szukam pracy
Szukam wolontariatu
Traf­fit uru­cha­mia bazę łączącą wszyst­kich szu­ka­ją­cych zatrud­nie­nia z kil­koma tysią­cami rekru­te­rów. A także łączącą tych, któ­rzy chcą pomóc z tymi, któ­rzy taką pomoc orga­ni­zują.

Dodaj się do naszej bez­płat­nej bazy i zwiększ swoje szanse na zna­le­zie­nie nowej pracy! Sko­rzy­staj z poniż­szego for­mu­la­rza także wtedy, jeśli masz czas, który chcesz poda­ro­wać innym.
Powiedz nam czego szukasz:
Szukam pracy
Szukam wolontariatu

Do akcji dołączyli m.in.:
Dołącz do akcji jako firma >>
Obie bazy kandydatów dumnie wspiera
Polityka prywatności | Regulamin